Nowoczesna kancelaria


Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań, tak by skutecznie przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Informatyzacja kancelarii


Kancelaria jest przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu

Dla wierzyciela


Szybkie i rzetelne wykonanie czynności egzekucyjnych,
w tym także czynności terenowych, to dla nas priorytet.

Witamy

Interesanci przyjmowani są: we wtorki w godzinach 09:00-14:00.

UWAGA od dnia 30-05-2022 kancelaria mieści się pod adresem: 84-230 Rumia ul. TORUŃSKA 3

Obszarem działania komornika jest rewir Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz obszar Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
Szczegółowy wykaz miejscowości w zakładce Właściwość miejscowa

Wierzyciel na podstawie art.10.1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Nasze zalety:

  • sumienność
  • profesjonalizm
  • skuteczność

Już teraz zaufaj naszej kancelarii!

2018. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Grzegorz Wysokiński Kancelaria Komornicza nr XI w Rumi. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Szczegółowa klauzula w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych - kliknij tutaj